Zorgaanbod

Huisartsassistente

De huisartsassistente zorgt voor de eerste opvang van de patiënten. Ook geeft zij u, via de telefoon of aan de balie, adviezen van medische aard. Bijvoorbeeld over diarree, griep, verschillende kinderziekten of blaasontsteking.
 De assistente verricht ook zelf diverse handelingen, zoals injecties geven, onderzoek van bloed en urine, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, en het uitspuiten van oren. Het assistente spreekuur is op afspraak.

Huisarts

Uw huisarts helpt u bij vragen, klachten en/of zorgen over uw gezondheid en welbevinden. Uw huisarts houdt spreekuur uitsluitend op afspraak. Een afspraak duurt meestal 10 minuten. Geeft u het alstublieft aan als u meer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten. Voor een kennismaking of voor ingewikkelde klachten zoals slaapproblemen, overspanning of een gesprek over uw levenseinde reserveert de assistente liever 20 minuten. Bent u om medische redenen niet in staat naar de praktijk te komen, dan maakt de huisarts visite bij u thuis.

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

De praktijkondersteuner somatiek doet spreekuur voor mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus), voor mensen met COPD (chronische longaandoeningen), voor mensen met astma en voor mensen die (ter preventie) worden doorverwezen voor het Cardio Vasculair Risico Management. De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft voor dit spreekuur een gerichte opleiding gehad. Tijdens dit spreekuur wordt aandacht besteed aan uw vragen en klachten, voorlichting, leefstijl, behandeling van de ziekte en preventie/ voorkoming van erger. U kunt bij de praktijkondersteuner ook terecht voor begeleiding bij het stoppen met roken of voor ouderenzorg. De huisarts verwijst u zo nodig naar de POH-S.

Praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ)

Dichtbij huis professionele ondersteuning bij (milde) psychische klachten, dat is waar de praktijkondersteuner GGZ voor staat. De ervaring leert dat vroegtijdige psychologische interventie verergering van klachten kan voorkomen. De huisarts verwijst naar de POH GGZ bij klachten als angst, somberheid, spanning, vermoeidheid, relatie(s), zingeving, rouw en/of trauma’s. De POH GGZ ondersteuning is voor patiënten die zijn verbonden aan het Gezondheidscentrum De Akkers en wordt – met doorverwijzing door de huisarts – vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH-GGZ jeugd)

De praktijkondersteuner GGZ jeugd helpt kinderen, jongeren en zo nodig ook hun ouders bij alle soorten psychosociale problemen. Dat kan zijn problemen op school, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedings- en gezinsproblemen, problemen na echtscheiding, problemen door schokkende gebeurtenissen. Een vroege signalering en behandeling kan psychische ontregeling op latere leeftijd voorkomen. De POH-GGZ jeugd kan zelf behandelen en ook doorverwijzen naar het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) van de gemeente of naar gespecialiseerde psychologische of psychiatrische hulpverlening.

Zorggroep Cohaesie

Het doel is om de zorgverlening aan mensen met chronische ziekten zoals COPD, astma, diabetes en hart- en vaatziekten zo goed mogelijk te organiseren. Dit betekent dat Zorggroep Cohaesie afspraken heeft gemaakt met andere zorgverleners zoals diëtisten. Voor de diabeteszorg zijn afspraken gemaakt met optometristen en podotherapeuten. Dit noemen we integrale ketenzorg. Er staat een team van zorgverleners klaar om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Een chronische ziekte kan uw leven veranderen; u wordt dagelijks aan uw ziekte herinnerd: door de klachten of doordat u medicijnen moet gebruiken. Of omdat het misschien moeilijk is om uw leefstijl aan te passen. Uw praktijkondersteuner kan u hierin begeleiden. Wilt u meer informatie? Vraag uw huisarts of uw praktijkondersteuner of ga naar cohaesie.nl voor meer informatie.